GRAIN AWARDS 2023

Po raz pierwszy podczas Polish Grain Day zostaną wręczone nagrody
GRAIN AWARDS w trzech kategoriach:

Firma Roku

Człowiek Roku

Nagroda Specjalna

Firma Roku

Człowiek Roku

Nagroda Specjalna

Każdy, zgodnie z regulaminem, może zgłosić kandydaturę w dwóch z trzech kategorii.

  • Do kategorii CZŁOWIEK ROKU oraz FIRMA ROKU zgłoszenia kandydatur mogą być przesyłane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wydarzenia w okresie 1-30.04.2023 r.
  • Każdy zgłaszający musi wypełnić zgłoszenie, złożone z elementów: imię i nazwisko, nazwa firmy lub instytucji jaką reprezentuje, imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji nominowanego oraz uzasadnienie nominacji.

W maju 2023 r. Kapituła Izby spośród zgłoszonych kandydatur wybierze firmy i osoby nominowane (te, które uzyskały najwięcej zgłoszeń), a spośród nich wybierze laureatów, których poznamy podczas uroczystej Gali Dinner Polish Grain Day 2023 w Ufficio Primo 25.05.2023 r.

Zgłaszam nominację: