KONTAKT

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz (Izba Zbożowo-Paszowa)
ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 621 94 96

Copyright Polish Grain Day 2024

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

#Fundusze Promocji