O NAS

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku. Do Izby aktualnie należy ponad 60 firm członkowskich z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliwowego. Członkami Izby są również firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości.

Podmioty zrzeszone w Izbie reprezentują ok. 75% potencjału polskiego rynku zbóż i ponad 50% rynku paszowego.

Misją Izby jest:

  • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w kraju i zagranicą,
  • oddziaływanie na tworzenie i nowelizację regulacji prawnych,
  • podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, technicznego oraz ekonomicznego dla uzyskania wyższej efektywności i rentowności w branży,
  • świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych wszelkiej pomocy, ułatwiając prowadzenie działalności,
  • współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej, a także organizacjami branżowymi i zawodowymi,
  • wydawanie opinii oraz wykonywanie opracowań technicznych i ekspertyz w sektorach objętych działalnością Izby. Na szczeblu krajowym Izba współpracuje z organizacjami sektora rolno-spożywczego.

Na forum międzynarodowym Izba jest członkiem:

COCERAL

Europejskiego Stowarzyszenia reprezentującego handlowców zbóż, ryżu, pasz, nasion roślin oleistych, tłuszczy i innych produktów sektora agro

FEFAC

Europejskiej Federacji Producentów Pasz

ECE

Europejskiej Federacji Producentów Pasz

Więcej informacji o Izbie Zbożowo-Paszowej na stronie: www.izbozpasz.pl