Monika Piątkowska

President of the Grain
and Feed Chamber

Panie i Panowie,

Już 6 czerwca 2024 odbędzie się 3. edycja Polish Grain Day, czyli spotkania firm z sektora zbożowego i paszowego z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego tworzona jest przestrzeń do debaty, targów i współpracy.

W roku bieżącym mija 20 lat od uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Producenci rolni, przetwórcy i handlowcy działający na wspólnym rynku udowodnili, że potrafią z sukcesem ze sobą współpracować i konkurować tak na rynku UE jak i światowym. W przypadku Polski to okres dynamicznych przeobrażeń i rozwoju. Zbiory zbóż wzrosły o ponad 37%, przy jednoczesnym zmniejszeniu się powierzchni uprawy o ponad 13%. Eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł 13-krotnie a dodatnie saldo handlu tymi produktami 42- krotnie. Przed nami kolejne olbrzymie wyzwania jakimi są zapewnienie rozwoju podmiotom działających na jednolitym rynku UE w warunkach szybko zacieśniającej się współpracy gospodarczej z dużym producentem i eksporterem rolnym jakim jest Ukraina. Wierzymy, że tegoroczne spotkanie Polish Grain Day będzie miejscem dialogu, nawiązywania i zacieśniania współpracy, które są fundamentem budowy bezpieczeństwa i dobrobytu.

Głównym elementem wydarzenia są wystąpienia ekspertów oraz panele dyskusyjne na których poruszane są najważniejsze bieżące tematy. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2022 roku, kiedy mierzyliśmy się z wybuchem wojny w Ukrainie. Był to ciężki czas początku wojny, która na zawsze wpisała się jako ważny element wpływający na polski sektor rolno- spożywczego. Tematem przewodnim drugiej edycji Polish Grain Day było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W tym roku chcielibyśmy kontynuować temat bezpieczeństwa, który jest nadal bardzo ważny z wielu perspektyw. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Bezpieczna Polska”.

Program wydarzenia obejmuje niesamowicie ciekawe wystąpienia oraz panele dyskusyjne, podczas których zaproszeni eksperci będą dyskutować na temat akturalnej sytuacji bezpieczeństwa gospodarczego Polski. W ciągu dnia odbywać się będą również tagi. Zapraszm wszystkich do odwiedzenia stoisk firm z sektora w celu nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a także wymiany doświadczeń, poglądów, opinii i stworzenia możliwości współpracy w sektorze. Wieczorna uroczysta kolacja podsumuje całe wydarzenie i umili nam czas występami artystycznymi.

Proszę przyjąć moje uprzejme zaproszenie do dyskusji o współpracy, rozwoju i wyzwaniach. Do zobaczenia na Polish Grain Day 2024.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej
Monika Piątkowska

PARTNERZY

Organizator

Partnerzy główni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Patroni medialni