Polish Grain Day 2022

2 czerwca 2022 r. odbyła się pierwsza edycja Polish Grain Day W wydarzeniu dotyczącym bieżących wyzwań dla branży rolno-spożywczej uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej i eksperci z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, w sumie blisko 350 osób.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska, otwierając wydarzenie, podkreśliła, że „rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła diametralnie poczucie bezpieczeństwa w każdym wymiarze – od militarnego, przez gospodarczy, po wymiar żywnościowy”. Piątkowska zaznaczyła, że „obecna sytuacja stawia nasz kraj w historycznej roli do spełnienia”.

Gościem specjalnym wydarzenia był wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W swoim przemówieniu wicepremier zapewnił o wspólnym wysiłku rządu, branży zbożowo-paszowej, Komisji Europejskiej na rzecz pomocy Ukrainie.

„Rozmawiamy dziś o tym jak pomóc Ukrainie, o tym jak pomóc w eksporcie zbóż przez Polskę. Liczymy jako polski rząd na wskazówki i rekomendacje branży zbożowo-paszowej” – stwierdził wicepremier Kowalczyk. Informując o dramatycznej sytuacji na ukraińskich terenach rolniczych, dodał, że „żyjemy w zupełnie innych warunkach, okolicznościach niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni od lat. Żyliśmy z poczuciem stabilności, wolnego rynku, swobody przepływu towarów, ale wszystko zmieniło się 24 lutego”.

W imieniu Ambasadora Ukrainy w Polsce do przedstawicieli polskiego rządu i przedstawicieli branży zbożowo-paszowej zwrócił się bezpośrednio Radca Ambasadora Igor Baraniecki. „W tej trudnej sytuacji widać, kto jest prawdziwym przyjacielem i partnerem Ukrainy. Potrzebne są twarde decyzje i tu kieruję podziękowania dla Polski” – podkreślił Radca Ambasadora Andrija Deszczycy.

W kolejnej części wydarzenia uczestnicy wysłuchali prelekcji analityka Mirosława Marciniaka nt. światowego bilansu zbóż i prognozy produkcji w Europie, a także dwóch paneli dyskusyjnych „Światowy i krajowy rynek zbóż w nadchodzącym sezonie. Czy świat stoi w obliczu głodu?” oraz „Ukraina”. Marciniak ocenił, że możliwości przeładunkowe w polskich portach na 600-700 tys. ton.

Goście Polish Grain Day wzięli udział także w części targowej oraz uroczystej Gali Dinner, podczas której odbyła się licytacja charytatywna, z której cały dochód został przeznaczony na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Partnerami Głównymi pierwszej edycji wydarzenia były firmy: Vittera, Louis Dreyfus Company Polska oraz Towarowa Giełda Energii. Partnerami strategicznym: firma Cargill Polska, Thegra Poland, FOSS Polska oraz USSEC. Partnerami: firma DAKU, BST Brokers, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, firma Bunge oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Pierwsza edycja Polish Grain Day została objęta patronatem medialnym przez portale: Farmer.pl, Świat Rolnika oraz Portal Spożywczy.

Galeria zdjęć 2022